Tư vấn FSC - Các khác biệt của chứng nhận CoC áp dụng theo phiên bản mới

Đăng lúc 13:01:22 25/06/2018

Chứng nhận CoC theo phiên bản mới FSC-STD 40-004 V3-0.

Tiêu chuẩn FSC-CoC dành cho hệ thống Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) sau gần 10 năm áp dụng đã có sự thay đổi tiêu chuẩn từ phiên bản FSC-STD 40-004 V2-0 (phê duyệt 11/2007, nâng cấp thành phiên bản V2-1 ngày 01/10/2011) thành tiêu chuẩn phiên bản FSC-STD 40-004 V3-0 có hiệu lực từ ngày 01/04/2017, các tổ chức áp dụng có khoảng thời gian để cập nhật lại hệ thống CoC chậm nhất đến hết ngày 31/03/2018.

Việc thay đổi của tiêu chuẩn lần này yêu cầu các tổ chức áp dụng chứng nhận CoC cần xem xét và điều chỉnh lại các nội dung cho hệ thống CoC. Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức áp dụng trong quá trình xem xét và điều chỉnh hệ thống CoC phiên bản FSC-STD 40-004 V3-0 so với phiên bản mà các tổ chức đang áp dụng là FSC-STD 40-004 V2-1.

Tiêu chuẩn phiên bản FSC-STD 40-004 V3-0 đã tích hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế và của FSC khác để tạo nên tính thống nhất, toàn diện cho việc áp dụng tiêu chuẩn, các nội dung thay đổi đã hướng đến việc thiết lập cấu trúc quản lý cho tổ chức áp dụng nhiều hơn để thực hiện các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn, đây chính là điểm mạnh giúp cho tổ chức áp dụng hòa hợp các quá trình trong công tác quản lý của mình. Việc bổ sung và hiệu chỉnh lại nhiều thuật ngữ giúp cho tổ chức áp dụng hiểu rõ các yêu cầu để có thể áp dụng tốt, các điều khoản của tiêu chuẩn, đặc biệt là các hệ thống kiểm soát khai báo được mở rộng theo hướng có lợi cho hoạt động quản lý của tổ chức áp dụng. Các tổ chức áp dụng tùy theo phạm vi của hệ thống CoC đã thiết lập và nhu cầu áp dụng của mình, có thể thay đổi, hiệu chỉnh từng phần hay toàn bộ hệ thống để đảm bảo phù hợp trong việc áp dụng tiêu chuẩn. 

Tiêu chuẩn FSC-STD 40-004 V3-0 có hiệu lực ngày 01/04/2017 là tiêu chuẩn Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (Chain of Custody Certification) dùng cho các tổ chức (công ty) sản xuất và thương mại có sử dụng nguyên liệu, sản phẩm gỗ và ngoài gỗ (NTFP, Non-timber forsest product) áp dụng để kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, chế biến - sản xuất, gắn nhãn và bán sản phẩm có chứng nhận FSC.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi