So sánh ISO 22000 và HACCP

Đăng lúc 12:35:21 25/06/2018

Tiêu chuẩn HACCP và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 đều là hệ thống quản lý hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp. Vậy nên áp dụng hệ thống nào là hợp lý?

ISO 22000 và HACCP đều có một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Áp dụng ISO 22000 hay HACCP  vào các cơ sở sản xuất thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời tạo ra sự ổn định trong xã hội trước nguy cơ nhiễm độc thực phẩm đang đứng trước tình trạng báo động cao.

Trên thực tế, việc áp dụng HACCP và ISO 22000 còn phụ thuộc vào thực trạng của từng doanh nghiệp. Dưới đây là một vài so sánh, giúp doanh nghiệp có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

        

Điểm giống nhau giữa ISO 22000 và HACCP

 • Trên thực tế, hai hệ thống này có những điểm tương đồng là đều hướng về mục tiêu giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát các mối nguy từ khâu nuôi trồng, đánh bắt cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm.
 • ISO 22000 và HACCP đều quy định doanh nghiệp muốn áp dụng phải thực hiện 7 nguyên tắc do Ủy ban Codex đưa ra nhằm xác định việc kiểm soát các nguy đối với thực phẩm.
 • Khi áp dụng ISO 22000 hay HACCP, các DN đều phải đảm bảo thực hiện các Chương trình tiên quyết (GMP, SSOP...) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm, phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ..
 • Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung cấp thực phẩm (các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt;  chế biến và dịch vụ về thực phẩm) 

Điểm khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP

Chứng nhận ISO 22000:

 •  Quy định về các yêu cầu hệ thống quản lý, có cấu trúc và nội dung tương tự ISO 9001
 •  Do tổ chức ISO ban hành, áp dụng rộng rãi cả thế giới

HACCP:

 •  ISO 22000 đã bao hàm các yêu cầu của HACCP, có một vài khác biệt nhỏ.
 •  Được hình thành bởi công ty Pillsbury

Hiện nay nước ta chưa có quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 đối với các doanh nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên trong tương lai có thể doanh nghiệp đã áp dụng HACCP sẽ phải chuyển đổi sang ISO 22000 trong các trường hợp:

 • Quy định của cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải áp dụng ISO 22000,
 • Do thị trường, khách hàng yêu cầu
 • Khi doanh nghiệp  muốn có chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà tổ chức chứng nhận cấp theo ISO 22000

Cho dù không có quy định bắt buộc áp dụng, thì xu hướng lựa chọn ISO 22000 đối với doanh nghiệp thực phẩm vẫn trở thành phổ biến. Do  bản thân tiêu chuẩn ISO 22000 đã bao gồm các yêu cầu của HACCP, ngoài ra ISO 22000 còn bao gồm các yêu cầu về một Hệ thống quản lý, vì vậy việc lựa chọn ISO 22000 có thể giúp doanh nghiệp một cách toàn diện các khía cạnh và quá trình liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một khi doanh nghiệp đã áp dụng HACCP và ISO 9001 thì việc chuyển đổi sang ISO 22000 là khá thuận lợi vì đã có kinh nghiệm về hệ thống quản lý và kiểm soát mối nguy.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi