DỊCH VỤ

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social Compliance Programme (GSCP); Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC);…

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách...

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social...

(22/08/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 29990

CHỨNG NHẬN ISO 29990

ISO 29990 - Các dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo phi chính thức - Các yêu cầu cơ bản...

(30/07/2018)
CHỨNG NHẬN IFS

CHỨNG NHẬN IFS

(24/07/2018)
CHỨNG NHẬN MSC

CHỨNG NHẬN MSC

(24/07/2018)
CHỨNG NHẬN ASC

CHỨNG NHẬN ASC

Trong tình hình thị trường xuất khẩu gặp nhiều trở ngại về rào cản thương mại như hiện...

(17/07/2018)
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ quét mã QR Code

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ quét mã...

Trong cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn cũng như những sản phẩm giả, khi mà những cách...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY VLXD

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY VLXD

Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN VIETGAP

CHỨNG NHẬN VIETGAP

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

Global GAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HỮU CƠ (ORGANIC)

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ (ORGANIC)

Nông nghiệp hữu cơ là việc sản xuất dựa trên tiêu chuẩn các nguyên tắc quy định bởi IFOAM...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN KOSHER

CHỨNG NHẬN KOSHER

Kosher có nghĩa là "phù hợp", "đúng đắn" hoặc "chính xác". Đó là cơ thể của luật Do Thái...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HALAL

CHỨNG NHẬN HALAL

Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là "hợp pháp" hoặc "cho phép". Đối lập với Halal là Haram,...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN PEFC

CHỨNG NHẬN PEFC

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN FSC

CHỨNG NHẬN FSC

Hiện nay, người tiêu dùng, chính phủ và các công ty đang ngày càng yêu cầu  cao hơn về sự...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN SA8000

CHỨNG NHẬN SA8000

Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN OHSAS 18001

CHỨNG NHẬN OHSAS 18001

OHSAS 18000 / ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây...

(25/06/2018)
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025: 2005 là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 13485

CHỨNG NHẬN ISO 13485

Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và có...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN GMP

CHỨNG NHẬN GMP

Một chương trình chứng nhận Thực hành sản xuất tốt hay Thực hành nông nghiệp tốt đưa ra...

(25/06/2018)
Để lại tin nhắn cho chúng tôi