ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CHỨNG NHẬN ISO 29990

CHỨNG NHẬN ISO 29990

ISO 29990 - Các dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo phi chính thức - Các yêu cầu cơ bản...

(30/07/2018)
CHỨNG NHẬN IFS

CHỨNG NHẬN IFS

(24/07/2018)
CHỨNG NHẬN MSC

CHỨNG NHẬN MSC

(24/07/2018)
CHỨNG NHẬN ASC

CHỨNG NHẬN ASC

Trong tình hình thị trường xuất khẩu gặp nhiều trở ngại về rào cản thương mại như hiện...

(17/07/2018)
CHỨNG NHẬN SA8000

CHỨNG NHẬN SA8000

Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN OHSAS 18001

CHỨNG NHẬN OHSAS 18001

OHSAS 18000 / ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây...

(25/06/2018)
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025: 2005 là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 13485

CHỨNG NHẬN ISO 13485

Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và có...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN GMP

CHỨNG NHẬN GMP

Một chương trình chứng nhận Thực hành sản xuất tốt hay Thực hành nông nghiệp tốt đưa ra...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 22000

CHỨNG NHẬN ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HACCP

CHỨNG NHẬN HACCP

Tiêu chuẩn HACCP là một trong những tiêu chuẩn chủ đạo về thực phẩm đang rất được quan...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 14001

CHỨNG NHẬN ISO 14001

SO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN ISO 9001

CHỨNG NHẬN ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một...

(25/06/2018)
Để lại tin nhắn cho chúng tôi