Đào tạo – đánh giá WRAP

Đăng lúc 15:34:44 22/08/2018

Đào tạo – đánh giá WRAP

1. WRAP là gì?

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

2. Lợi ích của việc áp dụng WRAP

  • Chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hiệp hội mua hàng Mỹ về trách nhiệm xã hội.
  • Giấy chứng nhận mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp về cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hoạt động xuất khẩu trên toàn cầu.
  • WRAP được thừa nhận và được chấp nhận bởi rất nhiều tổ chức như các đơn vị bán lẻ quốc tế, các nhà sản xuất thương hiệu và nhà cấp phép.
  • Các doanh nghiệp tại các nước phát triển xem việc được chứng nhận của WRAP là “ giấy thông hành quốc tế để xuất khẩu vào các nước phương tây”

Ngày nay, WRAP đã phát triển để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và là một đối tác chuỗi cung ứng độc lập đáng tin cậy cho hàng chục công ty trên khắp thế giới. Mô hình cơ sở toàn diện của nó đã giúp WRAP trở thành chương trình chứng nhận tuân thủ xã hội độc lập lớn nhất thế giới cho ngành sản xuất đồ trang sức / ngành công nghiệp dệt may (theo điều tra của UNIDO năm 2010, Thành lập tiêu chuẩn làm việc cá nhân cho bạn, WRAP là “tiêu chuẩn thường được trích dẫn” về chứng nhận tuân thủ trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực dệt may). Chỉ tính riêng trong năm 2013, đã có hơn 2.300 cơ sở từ 50 quốc gia tham gia, và hiện có khoảng 1.900 cơ sở được chứng nhận WRAP trên khắp thế giới, sử dụng hơn 1,65 triệu người lao động.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi