Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social Compliance Programme (GSCP); Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC);…

Đăng lúc 15:46:57 22/08/2018

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social Compliance Programme (GSCP); Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC);…

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social Compliance Programme (GSCP); Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC);…

Để lại tin nhắn cho chúng tôi