CHỨNG NHẬN SA8000

Đăng lúc 16:28:47 25/06/2018

Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị trí địa lý hay lĩnh vực công nghiệp.

CHỨNG NHẬN SA8000

SA 8000 là gì? 

 • SA8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu về quản trị trách nhiệm xã hội do Hội đồng công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế được ban hành năm 1997.
 • Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu
 • Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền.

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị trí địa lý hay lĩnh vực công nghiệp.

SA 8000 gồm 9 điều khoản về trách nhiệm xã hội:

 1.  Lao động trẻ em
 2.  Lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc
 3.  Sức khỏe và An toàn
 4.  Tự do hội đoàn và Quyền thương lượng tập thể
 5.  Phân biệt đối xử
 6.  Kỷ luật
 7.  Giờ làm việc
 8.  Tiền lương
 9.  Hệ thống quản lý

Lợi ích khi áp dụng SA 8000

SA 8000 là tiêu chuẩn mang lại lợi ích to lớn đối với doanh nghiệp nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Lợi ích của việc áp dụng:

 •   Phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền ( ILO).
 •   Bảo vệ quyền của người lao động và người sử dụng lao động.
 •  Tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp, khuyến khích người lao động làm việc, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .
 •   Hạn chế rủi ro về bỏ việc, đình công, phá hoại sản xuất của người lao động tạo sức mạnh nguồn nhân sự để tổ chức phát triển ổn định, lâu dài .
 •  Tuân thủ chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm và dich vụ . Cải tiến các điều kiện làm việc mang tính toàn cầu.
 •   Tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và xã hội, tạo ưu thế cạnh tranh.
 •  Thu hút đầu tư, thu hút được nhân tài, tạo sự phát triển và coi đó là tài sản vô giá của Doanh nghiệp .
 •  Việc chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn SA8000 giúp Doanh nghiệp phá bỏ được rào cản xuất nhập khẩu trên một số thị trường quốc tế như : Hoa Kì, Châu Âu, Nhật Bản …

LIÊN HỆ QACONTROL ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO - CẤP CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SA8000

Địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, Tòa nhà xổ số, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

 Hotline: 0967.793.193 / 01674.080.508

Mail: qacontrol@outlook.com

Để lại tin nhắn cho chúng tôi