CHỨNG NHẬN ORGANIC, VIETGAP,...

CHỨNG NHẬN VIETGAP

CHỨNG NHẬN VIETGAP

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

Global GAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HỮU CƠ (ORGANIC)

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ (ORGANIC)

Nông nghiệp hữu cơ là việc sản xuất dựa trên tiêu chuẩn các nguyên tắc quy định bởi IFOAM...

(25/06/2018)
CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ người sản xuất hữu cơ, nông dân phải tuân theo các tiêu...

(20/06/2018)
Để lại tin nhắn cho chúng tôi