CHỨNG NHẬN ISO 29990

Đăng lúc 16:38:59 30/07/2018

ISO 29990 - Các dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo phi chính thức - Các yêu cầu cơ bản cho các nhà cung cấp dịch vụ

CHỨNG NHẬN ISO 29990 - Thước đo chất lượng của dịch vụ đào tạo không chính quy 

ISO 29.990, Học dịch vụ cho giáo dục và đào tạo không chính quy - Yêu cầu cơ bản đối với các nhà cung cấp dịch vụ , cũng sẽ tăng cường tính minh bạch và cho phép so sánh trên cơ sở toàn cầu của dịch vụ học tập, cung cấp một lựa chọn duy nhất được hỗ trợ bởi sự đồng thuận quốc tế về sự đa dạng rất lớn của các quốc gia các tiêu chuẩn quản lý và dịch vụ hiện đang tồn tại trong lĩnh vực học tập không chính thức.

Kiến thức đang trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý doanh nghiệp thành công trên toàn thế giới và giáo dục ngày càng được coi là một dịch vụ hướng tới kinh doanh.

Tầm quan trọng kinh tế ngày càng tăng của việc học tập trong xã hội tri thức toàn cầu đã tạo ra những cơ hội kinh tế mới như hoạt động được tạo ra bởi việc cung cấp các dịch vụ học tập vì lợi nhuận. Đảm bảo chất lượng do đó trở thành một vấn đề quan trọng.

Mục tiêu của ISO 29990 là cung cấp một mô hình chung về thực hành và hiệu quả chuyên môn chất lượng và tham chiếu chung cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) và khách hàng của họ trong thiết kế, phát triển và phân phối giáo dục, đào tạo và phát triển phi chính thức .

Tiêu chuẩn khuyến khích tập trung vào người học và kết quả của quá trình, và nhấn mạnh đầy đủ các tùy chọn có sẵn để cung cấp các dịch vụ học tập.

ISO 29990: 2010 là tiêu chuẩn đầu tiên được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 232, các dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo không chính quy . Thomas Rau, Chủ tịch ủy ban giải thích. “Mục đích của TC 232 là tạo ra một khuôn khổ phù hợp để chuẩn bị các tiêu chuẩn trong lĩnh vực dịch vụ học tập không chính thức. Các yếu tố cốt lõi là đảm bảo chất lượng và hiệu quả của giáo dục hoặc đào tạo và cải thiện chuyển giao kiến ​​thức, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh của các dịch vụ học tập được cung cấp. ISO 29990 sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ học tập nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng nhất quán, nâng cao hiệu quả tổ chức và giảm chi phí kinh doanh tổng thể. ”

Lợi ích ISO 29990:2010 mang lại cho tổ chức

  • Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng

 Giúp định hướng các hoạt động của tổ chức theo quá trình.

- Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục không chính quy một cách có hệ thống và có kế hoạch.

- Cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ.

  • Tăng tính hiệu quả:

 - Cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại.

- Giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng. 

  • Tăng năng lực cạnh tranh:

ISO 29990:2010 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng: các sản phẩm họ cung cấp phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.

- Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc– yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.

- Giúp doanh nghiệp tiếp cận với đối tác và khách hàng trên thị trường toàn cầu nhờ có một tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đồng nhất.

- Giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông qua những dữ liệu có ý nghĩa.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi