CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY VLXD

Đăng lúc 16:46:04 25/06/2018

Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD hướng dẫn rõ ràng, các bước tiến hành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý chất lượng, chứng nhận, công bố hợp quy các sản phẩm,

Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD hướng dẫn rõ ràng, các bước tiến hành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý chất lượng, chứng nhận, công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 thay thế Thông tư 15/2014/TT-BXD tức QCVN 16:2014/BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Tuy nhiên đối với các giấy chứng nhận hợp quy cấp trước khi Thông tư 10/2017/TT-BXD có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực đến hết hiệu lực chứng nhận.

Theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các tổ chức, cá nhân phải tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Chuyên Gia QACONTROL đi đánh giá chứng nhận  ISO 9001 và Hợp quy sản phẩm gạch không nung tại công ty TNHH gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh.

Dịch vụ chứng nhận cho các nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng do đối tác của công ty ủy quyền cung cấp. 

– Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.

– Nhóm sản phẩm kính xây dựng.

– Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa.

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp.

– Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe.

– Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát.

– Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng.

– ....

QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA QACONTROL

- Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

- Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các mạng xã hội, diễn đàn,...

LIÊN HỆ QACONTROL ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO - CẤP CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN -HỢP QUY

Địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, Tòa nhà xổ số, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

 Hotline: 0967.793.193 / 01674.080.508

Mail: qacontrol@outlook.com

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi