Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế thường áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Nhựa

Đăng lúc 16:17:15 23/08/2018

Theo một cuộc khảo sát gần đây về năng suất, chất lượng trong một số ngành công nghiệp, tính riêng việc áp dụng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (HTQL), có 9% số DN Nhựa được khảo sát đã có ít nhất một chứng chỉ HTQL.

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế thường áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Nhựa

Theo một cuộc khảo sát gần đây về năng suất, chất lượng trong một số ngành công nghiệp, tính riêng việc áp dụng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (HTQL), có 9% số DN Nhựa được khảo sát đã có ít nhất một chứng chỉ HTQL.

Tỷ lệ DN có chứng chỉ các HTQL trong ngành Nhựa

Tỷ lệ DN có chứng chỉ các HTQL trong ngành Nhựa

Trong ngành Nhựa nói riêng, Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) là HTQL phổ biến nhất tại các DN. Tiếp đó là Hệ thống quản lý Môi trường (ISO 14001). Tuy nhiên, tỷ lệ DN có chứng chỉ HTQL còn ở mức rất thấp (từ 0,3%-8,7% tùy từng HTQL).

Ngoài hai hệ thống quản lý phổ biến nhất là ISO 9001 và ISO 14001, các doanh nghiệp nhựa thường áp dụng các HTQL sau đây:

 • HTQL ISO 17025: Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
 • HTQL ISO 13485: Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Y tế
 • HTQL ISO 15378 : 2011 – Bao bì thứ cấp cho các sản phẩm dược (dựa theo tiêu chuẩn GMP);
 • HTQL OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
 • HTQL ISO 50001: Hệ thống quản l‎ý năng lượng
 • HTQL SA8000: Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội
 • HTQL Bluesign (không sử dụng những chất hoá học có hại trong sản phẩm dệt may). Hệ thống bluesign® sự là giải pháp cho sản xuất dệt bền vững. Nó giúp loại bỏ các chất độc hại ngay từ đầu của quá trình sản xuất và kiểm soát và các tiêu chuẩn cho sản xuất thân thiện với môi trường và an toàn. Điều này không chỉ đảm bảo rằng các sản phẩm dệt may cuối cùng đáp ứng yêu cầu an toàn của người tiêu dùng rất nghiêm ngặt trên toàn thế giới mà còn cung cấp sự tự tin cho người tiêu dùng để có được một sản phẩm bền vững.
 • HTQL BRC. BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998.
 • HTQL BRC Global Standard về phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu cho bao bì. Chứng chỉ An toàn chất lượng đạt chuẩn CCI: 2015 (Consummer’s confidence Index 2015: Quality safety).
 • HTQL GMP.
 • Dấu CE. Dấu CE bắt buộc đối với nhiều sản phẩm và cho biết:
 • Các nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng đủ yêu cầu EU về môi trường, an toàn và sức khỏe.
 • Chứng tỏ sản phẩm tuân thủ luật pháp EU
 • Cho phép vận chuyển sản phẩm tự do trong thị trường Châu Âu

Dấu CE áp dụng với nhiều sản phẩm từ thiết bị điện tới đồ chơi, từ thuốc nổ dân dụng tới thiết bị y tế. Danh sách đầy đủ của những hạng mục sản phẩm như sau: (Thiết bị y tế, Đồ chơi an toàn…)

Các DN nhựa được phân thành 4 nhóm theo hình thức sở hữu để đánh giá hiện trạng có chứng chỉ Hệ thống quản lý. 4 nhóm này bao gồm: (1) nhóm DN tư nhân, (2) nhóm DN liên doanh, (3) nhóm DN có vốn Nhà nước (trong báo cáo này, đánh giá nhóm DN có trên 50% vốn Nhà nước – viết tắt là nhóm DN Nhà nước) và (4) DN 100% vốn nước ngoài.

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 1 DN nhà nước trả lời và DN này không có HTQL. Do DN tư nhân chiến 84% số DN phản hồi, do đó các kết quả áp dụng HTQL phân tích dưới đây đều cho thấy DN tư nhân có tỷ lệ cao nhất về có chứng chỉ HTQL.

Hình dưới thể hiện tỷ lệ phổ biến (có chứng chỉ) của các HTQL tại DN Nhựa, phân nhóm theo hình thức sở hữu.

Tỷ lệ DN có chứng chỉ HTQL, phân nhóm theo hình thức sở hữu

Tỷ lệ DN có chứng chỉ HTQL, phân nhóm theo hình thức sở hữu

Tỷ lệ DN có chứng chỉ HTQL phân nhóm theo quy mô lao động

Hình trên cho thấy, trong ngành Nhựa, nhóm DN nhỏ đứng đầu về tỷ lệ có chứng chỉ các HTQL; tiếp đó là nhóm DN lớn. Tỷ lệ này tương ứng với tỷ lệ DN phản hồi.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy:

 • Nhóm DN lớn tập trung áp dụng 4 HTQL về chất lượng (ISO 9001), môi trường (ISO 14001), năng lực phòng thử nghiệm (ISO 17025) và năng lượng (ISO 50001).
 • Nhóm DN vừa tập trung áp dụng HTQL về chất lượng (ISO 9001). Ngoài ra, có DN áp dụng HTQL về môi trường (ISO 14001), đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất (GMP – thực hành sản xuất tốt), đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất bao bì dùng cho ngành Dược phẩm (ISO 15378) – Tiêu chuẩn mới về GMP cho vật liệu bao gói dược phẩm – Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng và Thực hành Sản xuất tốt trong toàn bộ các quá trình sản xuất bao bì dung cho ngành Dược phẩm, Trách nhiệm xã hội (SA8000).
 • Nhóm DN nhỏ tập trung áp dụng HTQL chất lượng (ISO 9001). Ngoài ra, có DN nhỏ áp dụng HTQL về môi trường (ISO 14001), năng lực phòng thử nghiệm (ISO 17025), hệ thống quản lý chất lượng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế (ISO 13485), An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001), An toàn thực phẩm (ISO 22000).

Nguồn: Sưu tầm

Để lại tin nhắn cho chúng tôi